Products
 Pyrazole
 Indazole
 Isatin
 Pyridine
 Pyrimidine
 Quinazoline
 Benzene ring
 Pharmaceutical intermediates 1
 Pharmaceutical intermediates 2
 API
 Others
  1-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
  1-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanone
  Pyrazole-3-carboxamide
  1H-Pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
  3-BROMO-4-NITROANISOLE
  4-bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene
  5-bromo-2-nitrophenol
  3-bromo-4-nitrophenol
  3-Pyrazolecarboxylic acid
  Fasudil hydrochloride
  3-Methyl-2-nitroanisole
  AZD 6244
  1H-Pyrazole-3(5)-carbxaldehyde
  2-Methoxy-6-methylaniline
  1-Chloro-3,5-diisopropylbenzene
  Methyl 3,3-dimethoxypropionate
  Ethyl 3,3-diethoxypropionate
  Tetrahydropyran-4-acetic acid
  4-Chloro-3-hydroxybenzoic acid
  1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
  1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
  1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
  1,1’-spirobiindane-7,7’-diol
  7-Chloro-4-Hydroxy-6-Nitroquinazoline
  Dimethyl (3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl)phosphonate
  1-Ethyl-5-nitro-1h-indazole
  5-Amino-1-ethyl-1h-indazole
  6-Iodoquinazolin-4(1H)-one
  6-Iodo-N-(3-methyl-4-((6-methylpyridin-3-yl)oxy)phenyl)quinazolin-4-amine
  2-ethyl-2H-indazol-5-amine
  CP-724714
  3-Methyl-4-(6-methyl-pyridin-3-yloxy)-phenylamine
  Afatinib
  Ulipristal
  7-chloroquinazolin-4-ol
  4-Biphenylcarboxylic acid
  5-bromo-1H-indazole
  6-bromo-1H-indazole
  1H-indazol-3-amine
  6-bromo-1H-indazol-3-amine
  5-bromo-1H-indazol-3-amine
  6-fluoro-1H-indazole
  6-bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
  Ethyl 6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
  6,7-dimethoxyquinazolin-4-ol
  4-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
  4,7-dichloroquinazoline
  7-chloroquinazolin-4-ol
  4,6-dichloroquinazoline
  6-chloroquinazolin-4-ol
  4-chloro-6-fluoroquinazoline
  6-fluoroquinazolin-4-ol
  4-chloro-7-fluoroquinazoline
  4-Chloroisatin
  4-BROMOISATIN
  7-Fluoroisatin
  6-Fluoroisatin
  5-Fluoroisatin
  6-Bromoisatin
  6-Chloroisatin
  7-chloroisatin
  5-Bromoisatin
  6-Methoxyisatin
  Ataluren
  Perifosine
  2-Amino-4,6-dichlorotriazine
  [1,5]Naphthyridin-4-ol
  1,5-Naphthyridin-4-amine
  4-Hydroxy-1,5-naphthyridine-3-carboxylic acid
  1-Acenaphthenamine hydrochloride
  1-Acenaphthenamine
  3-(3-(4-(2-methoxyethoxy)phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
  (3-(2,6-dichlorophenyl)-5-isopropylisoxazol-4-yl)methanol
  ethyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
  ethyl 4-hydroxy-1,5-naphthyridine-3-carboxylate
  6-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one
  3-Methyl-1H-indazole
  1-(6-bromopyridin-2-yl)propan-1-one
  PD 0325901
  Panobinostat
  furan-2,3-dicarboxylic acid
  Tetrahydro-2H-pyran-4-ethanol
  Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
  1-(4-bromo-2-methylphenyl)ethanone
  α-bromo-1-cyclopropylethanone
  Olaparib
  5-hydroxyquinoline-8-carbonitrile
  7-fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
  Thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
  6-chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
  6-bromo-3-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
  5-(Trifluoromethyl)isatin
  Indole-5-carboxylic acid
  5-Chloroisatin
  2-(t-butyloxycarbonylamino)-benzoic acid
  1-benzyl-4-(2-aminobenzoyl)aminopiperidine
  2-amino-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-benzenemethanamine
  1-benzyl-4-(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-3-quinazolinyl)piperidine
  3,4-dihydro-3-(4-piperidinyl)-2(1H)-quinazolinone
  5-bromo-7-methyl-1H-indazole
  7-methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
  5-(2-methoxy-vinyl)-7-methyl-1H-indazole
  (7-methyl-1H-indazol-5-yl)-acetaldehyde
  (+/-)-4-(7-methyl-1H-indazol-5-yl)-3-pyridin-2-yl-butyric acid
  (+/-)-3-{1-[4-(7-methyl-1H-indazol-5-yl)-3-pyridin-2-yl-butyryl]-piperidin-4-yl}-3,4-dihydro-1H-quinazolin-2-one
  3-acetyltetrahydrofuran-2-one
  3-(2-hydroxy-ethyl)-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
  3-(2-chloro-ethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
  ethyl benzofuran-2-carboxylate
  2-hydroxymethyl-benzo[b]furan
  2-(Bromomethyl)benzo[b]furan
  benzofuran-2-carbonitrile
  2-(benzofuran-2-yl)ethanamine
  1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro[3,2-c]pyridine
  2-methyl-3-[2-(1,2,3,4-tetrahydrobenzo[4,5]furo[3,2-c]pyridin-2-yl)ethyl]-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
  1-oxo-isochroman
  3-methoxy-5,8,9,13b-tetrahydro-6H-isoquino[1,2-a]isoquinoline
  LE425
  LE404
  3-chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine
  2,3-Dichloro-5-nitropyridine
  5-Amino-2,3-dichloropyridine
  (5,6-dichloro-pyridin-3-yl)-(2,2-dimethoxy-ethyl)-amine
  allyl-(5,6-dichloro-pyridin-3-yl)-(2,2-dimethoxy-ethyl)amine
  indan-4-ylamine
  2,3-dihydro-1H-inden-4-ol
  5-bromoindan-4-ol
  5-bromo-7-nitroindan-4-ol
  (4-{4-hydroxy-3-isopropyl-5-[(4-nitrophenyl)ethynyl]benzyl}-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
  5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2H-1,2,3,4-tetrazole
  dimethyl bicyclo<2.2.2>octane-1,4-dicarboxylate
  bicyclo[2,2,2]octane-1,4-dicarboxylic acid hemimethyl ester
  methyl 4-[(methylamino)carbonyl]bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
  Reaxys Registry Number: 20876334
  methyl 4-{4-methyl-5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
  2-amino-4-fluorobiphenyl
  N-Ac-2-amino-4-fluorobiphenyl
  8-fluoro-6-methylphenanthridine
  [2-fluoro-3-(trifluoro-methyl)phenyl](3-methoxyphenyl)methanone
  3-[3-benzyl-8-(trifluoro-methyl)quinolin-4-yl]phenol
  4-({3-[3-benzyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]phenoxy}methyl)benzoic acid
  WAY-254011
  methyl 2-fluoro-4-nitrobenzoate
  methyl 4-amino-2-fluorobenzoate
  4,5-Dihydro-5,5-dimethyl-2(3H)-furanone
  3,4-dihydro-4,4-dimethyl-naphthalen-1(2H)-one
  1,2,3,4-tetrahydro-4,4-dimethyl-1-oxo-7-bromo-naphthalene
  6-bromo-1,1-dimethyl-4-(p-tolyl)-1,2-dihydronaphthalene
  5,6-dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxylic acid
  2-fluoro-4-[[(5,6-dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl)carbonyl]amino]-benzoic acid
  2-Chloro-4-iodo-3-pyridinecarboxaldehyde
  4-[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-6-(2-fluorophenyl)-5H-pyrido[3,2-f][1,4]oxazepin-3-one
  4-[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-6-(4-fluorophenyl)-5H-pyrido[3,2-f][1,4]oxazepin-3-one
  2-[(4-fluoranyl-2-nitro-phenyl)amino]-2-methyl-propanoic acid
  7-fluoranyl-3,3-dimethyl-1,4-dihydroquinoxalin-2-one
  7-fluoro-4-[(isoquinolin-5-yloxy)acetyl]-3,3-dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
  7-fluoro-4-[(isoquinolin-5-yloxy)acetyl]-1,3,3-trimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
  [3-methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanol
  ethyl 3-(4-(5-(3-cyano-4-isopropyloxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl)-3-methylphenyl)propanoate
  3-(4-(5-(3-cyano-4-(2-propyloxy)phenyl)-1,3-thiazol-2-yl)-3-methylphenyl)propanoic acid
  4-((9-(tert-butyl)-2-oxo-3-(4-(trifluoroMethoxy)phenyl)-1,3-diazaspiro[5.5]undecan-1-yl)Methyl)benzoic acid
  4-((8-(tert-butyl)-2-oxo-3-(4-(trifluoroMethoxy)phenyl)-1,3-diazaspiro[4.5]decan-1-yl)Methyl)benzoic acid
  ethyl-(6-methyl-pyridin-2-ylmethyl)-amine
  4-tert-butyl-N-(3-dimethylamino-phenyl)-benzenesulfonamide
  [(4-tert-butyl-benzenesulfonyl)-(3-dimethylamino-phenyl)-amino]-acetic acid
  2-[(4-tert-butyl-benzenesulfonyl)-(3-dimethylamino-phenyl)-amino]-N-ethyl-N-(6-methyl-pyridin-2-ylmethyl)-acetamide
  1,3-Dimethyl-1H-quinoxalin-2-one
  4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-quinoxaline-2-carbaldehyde
  (S)-1-methyl-3-[(1-phenyl-ethylamino)methyl]-1H-quinoxalin-2-one
  S)-3-(2-ethoxy-phenyl)-1-(4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-quinoxalin-2ylmethyl)-1-(1-phenyl-ethyl)urea
  (R)-1-methyl-3-[(1-phenyl-ethylamino)methyl]-1H-quinoxalin-2-one
  (R)-3-(2-ethoxy-phenyl)-1-(4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-quinoxalin-2ylmethyl)-1-(1-phenyl-ethyl)urea
  2,4,5-trimethoxy-N-(2-methyl-1-oxidanyl-propan-2-yl)benzamide
  4,4-dimethyl-2-(2,4,5-trimethoxy-phenyl)-4,5-dihydro-oxazole
  2-isopropyl-4,5-dimethoxybenzoic acid
  2-isopropyl-4,5-dimethoxy-benzaldehyde
  RO-3
  [[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino]acetic acid
  8-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
  4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-hydroxycyclohexanone
  4-(2-Quinolinylmethoxy)benzoic acid methyl ester
  4-(quinolin-2-ylmethyloxy)benzoic acid
  2-(pyridin-4-yl)-1-(4-(quinolin-2-ylmethoxy)phenyl)ethanone
  2-((4-(4-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-5-yl)phenoxy)methyl)quinoline
  3-(2,6-dichlorophenyl)pentanedioic acid
  4-(2,6-dichlorophenyl)piperidine-2,6-dione
  4-(2,6-dichlorophenyl)piperidine
  (2-methyl-phenethyl)-malonic acid diethyl ester
  3,3-bis(ethoxycarbonyl)-5-(2-methylphenyl)pentanoic acid
  (+/-)-1-methyl-5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzocycloheptene-7-carboxylic acid
  diphenyl-pyridin-4-yl-acetonitrile
  6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-quinoline
  N,N-bis(α-phenylbenzylidene)ethylenediamine
  N,N-bis(diphenylmethyl)ethylenediamine
  N,N-dibenzhydryl-ethane-1,2-diamine dihydrochloride
  2-fluoro-4-(methylsulfonyl)phenol
  4-hydroxypiperidine-1-carboxylic acid iPr ester
  4-(6-chloro-5-methyl-pyrimidin-4-yloxy)-piperidine-1-carboxylic acid isopropyl ester
  JNJ-28630355
  N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-2-bromobenzenesulfonamide
     Product

 

Name CAS No. Assay
1,1’-spirobiindane-7,7’-diol  223259-63-0 95 
2-(t-butyloxycarbonylamino)-benzoic acid  68790-38-5  
1-benzyl-4-(2-aminobenzoyl)aminopiperidine  83425-16-5  
2-amino-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-benzenemethanamine  79099-03-9  
1-benzyl-4-(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-3-quinazolinyl)piperidine  79098-88-7  
7-methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde  635712-40-2  
5-(2-methoxy-vinyl)-7-methyl-1H-indazole  855776-40-8  
(7-methyl-1H-indazol-5-yl)-acetaldehyde  reaxys NO.:14423542  
(+/-)-4-(7-methyl-1H-indazol-5-yl)-3-pyridin-2-yl-butyric acid  Reaxys Registry Number: 14423916  
(+/-)-3-{1-[4-(7-methyl-1H-indazol-5-yl)-3-pyridin-2-yl-butyryl]-piperidin-4-yl}-3,4-dihydro-1H-quinazolin-2-one  Reaxys Registry Number: 12308546  
3-acetyltetrahydrofuran-2-one  517-23-7  
3-(2-hydroxy-ethyl)-2-methyl-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one  41078-67-5  
3-(2-chloro-ethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one  41078-70-0  
ethyl benzofuran-2-carboxylate  3199-61-9  
2-hydroxymethyl-benzo[b]furan  55038-01-2  
2-(Bromomethyl)benzo[b]furan  41014-27-1  
benzofuran-2-carbonitrile  41717-32-2  
2-(benzofuran-2-yl)ethanamine  90921-29-2  
1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro[3,2-c]pyridine  43213-61-2  
2-methyl-3-[2-(1,2,3,4-tetrahydrobenzo[4,5]furo[3,2-c]pyridin-2-yl)ethyl]-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one  eaxys Registry Number: 8582934  

第一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下10页 最后页 

Copyright 2013 Yangzhou siyu Chemical Co., Ltd.   ©All Rights Reserved. Supported by :www.hxchem.net Post Office Backstage